De specialisaties

Published on: Jul 09 2013 by Pieter Derycke

Musculoskeletale revalidatie en manuele therapie

De musculoskeletale kinesitherapeut behandelt allerlei problemen van het bewegingsapparaat: spieren, gewrichten, zenuwen, en dat letterlijk van kop tot teen. Naast een behandeling die op korte termijn hulp tracht te bieden, proberen we vooral het onderliggende mechanisme van de klachten te ontdekken om zo de oorzaak aan te pakken. Bewegen is de essentie van de behandeling.

Onze handen kunnen uw lichaam in beweging brengen (manuele therapie). Op lange termijn is het echter belangrijk dat u zelf iets aan uw manier van bewegen verandert. Beter bewegen, meer bewegen, gevarieerder bewegen, efficiënter bewegen, gezonder bewegen. Het is onze taak om, samen met u, uit te zoeken hoe u dit kan verwezenlijken. Bewegen is leven. Goed bewegen is goed leven.

 

Pediatrische kinesitherapie

Bij de meeste kinderen verloopt de motorische ontwikkeling tijdens de eerste levensjaren probleemloos. Soms gebeurt het dat, omwille van verscheidene redenen, de verschillende fasen (rollen, sluipen, kruipen, zitten en stappen) vertraagd, stroef of houterig doorgemaakt worden. Begeleiding in een vroeg stadium is dan zinvol om een optimaal bewegingspatroon  te bekomen, frustraties bij het kind te vermijden en tegelijkertijd het zelfvertrouwen en het bewegingsplezier te stimuleren.

 

Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx

De kernidee van de kritische ontwikkelingsbegeleiding is dat ieder individu zichzelf ontwikkelt en pas echt geholpen kan worden indien de begeleiding aansluit bij wat hij nu is, kan en weet. Wij opteren voor een begeleiding die aansluit bij het huidige niveau van het individu in plaats van het indrillen van té moeilijke vaardigheden waardoor de frustrerende prestatiedruk enkel maar verhoogt.

In de praktijk van de kritische ontwikkelingsbegeleiding staat het lichaam als aangrijpingspunt centraal. Via het lichaamswerk krijgen we toegang tot de achterliggende structuren die verantwoordelijk zijn voor ons denken en handelen.

Doelgroep: kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADD, ADHD), slaapstoornissen, fijn- en grofmotorische problemen, moeilijkheden met ruimtelijk inzicht.

Officiële website: http://www.vkoh.eu/

 

Fasciatherapie methode Danis Bois

Het is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. Indien nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden.

De opbouw van behandeling hangt af van de aandoening en van de persoon die naar de fasciatherapeut toe stapt. Een behandeling fasciatherapie kan bestaan uit een manuele behandeling, een  oefentherapie en introspectie.

Officiële website: http://www.fascia.be/nl/

 

Meer informatie over onze werkwijze, informatie over kinesitherapie, gezond bewegen en leven, vindt u op onze blog

 

-> ga door naar ‘de praktijk

-> ga door naar ‘de kinesitherapeuten