top of page

NATURAL MOVEMENT - MEER INFO

Doelen

Het eerste doel van de Natural Movement sessies is het opbouwen van een goede fysieke fitheid op een gezonde en aangename manier. Het volgende en belangrijke doel is het beter worden op vlak van coördinatie, vaardigheid, behendigheid, kortom: beter worden als ‘beweger’. Een ander doel is dat de sessies op zich betekenisvolle ervaringen mogen zijn. Het ultieme doel is dat u met de capaciteit die u opbouwt, elders in het leven betekenisvolle ervaringen mag beleven, dat Natural Movement meer leven aan uw leven toevoegt!

Praktische bewegingen

Bij Natural Movement gebruiken we bijna uitsluitend praktische, functionele menselijke bewegingsvormen. Geen abstracte, kunstmatige oefeningen, maar bewegingen die we nodig hebben in het normale leven, bewegingen die ons lichaam herkent als betekenisvol. Wandelen, lopen, sprinten, kruipen en zich op de grond voortbewegen, klimmen, balanceren, springen, heffen en dragen van voorwerpen, werpen, zwemmen, vechten en dansen.

 

Dit zorgt ervoor dat we niet alleen ‘fitness-fit’ zijn, maar ook fit om het echte leven aan te kunnen. Zowel de ‘normale’ alledaagse aspecten van het leven, maar ook die wat meer uitzonderlijke zaken, die meer van ons eisen, die ons lichaam en onze geest tot het uiterste testen. Hoewel we hopen dat we het nooit nodig zullen hebben, is het ons doel dat we ook capabel zijn om in extreme situaties sterk te zijn, om te kunnen lopen voor ons leven, om een gekwetste geliefde te kunnen dragen naar een veilige plaats…

Lichamelijke opvoeding

Bij natural movement doen we aan lichamelijke opvoeding, in de originele betekenis. Fitheid, kracht en lenigheid zijn belangrijk, maar we willen meer! We willen dat u een betere beweger wordt. Natural Movement verhoogt uw lichamelijke intelligentie: u beweegt gracieuzer, efficiënter, veiliger, met meer vertrouwen. En dit voor alle aspecten van het menselijk bewegen. Tegelijk leert u zelf principes van trainingsopbouw en recuperatie, luisteren naar het lichaam, gezondheid en levensstijl, zodat u naast onze sessies zelfstandig aan uw welzijn kunt werken. Let wel, onze sessies zijn geen saaie les lichamelijke opvoeding, integendeel, ze zitten boordevol spel, uitdaging, samenwerking en af en toe vriendelijke competitie.

Spel, leren

en complexe systemen

De mens is een complex systeem, dat complexe taken uitoefent in een complexe wereld. Interessant is dat er een leuke wisselwerking bestaat tussen deze drie complexiteiten: de complexe taken in de complexe omgeving zijn een uitdaging voor de mens, maar tegelijk stimuleren ze ook het complexe menselijke organisme om optimaal te functioneren. Simpele taken in een simpele omgeving (denk: fitness) stimuleren ons systeem slechts onvoldoende. Bewegings-interactie tussen mens en natuur is sowieso complex (denk: in een boom klimmen). Bewegings-interactie tussen mensen onderling (denk: speel-vechten of tikkertje) is nog complexer.

 

Nog interessanter is dat de natuur ons een ideale beloning heeft gegeven voor deze complexe interacties: plezier! Studies tonen aan wat onze ervaring is: uitdagende maar haalbare complexiteit is leuk! Diezelfde uitdagende maar haalbare complexiteit is de sterkste stimulus voor de plasticiteit van de hersenen. Prikkelende uitdaging met plezier als beloning, dat is natuurlijk waar spel en speelsheid helemaal om draait!

Biophilia

Ik denk dat iedereen wel beseft dat de natuur een heilzaam effect heeft op ons welzijn. De laatste jaren echter weten we ook wetenschappelijk dat deze effecten reëel en substantieel zijn! De term ‘biophilia’ (letterlijk: liefde voor het leven) wordt gebruikt om onze aangeboren neiging om contact te maken met de natuur te beschrijven.

 

Er bestaat een grote en groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die aantoont dat de geuren, de kleuren, de geluiden, het licht, de microben, … van een groene, natuurlijke omgeving een niet te onderschatten goed effect hebben op onze gezondheid. Het lichtgroen van beuken in de lente, de geur van dennenhars en vochtige humus op je handen, het gezang van de vinkjes en de roep van een nieuwsgierige buizerd, de ondergaande zon in je ogen, het gedrup van regen op de blaadjes en in je hals, een eekhoorn of ree in een flits... dragen allemaal bij aan de unieke ervaring van natural movement. 

Blootstelling aan de elementen en aan uitdaging

Bepaalde stressoren zoals fysieke inspanning, koude, hitte, honger, dorst, ademnood, sommige chemische stoffen en bepaalde micro-organismes veroorzaken gunstige aanpassingen voor onze biologie, natuurlijk als ze niet té groot zijn. Hetzelfde geldt voor meer mentale en emotionele uitdagingen: geleidelijk aan blootgesteld worden aan datgene dat u schrik aanjaagt, dat u uit uw comfortzone haalt, maakt u sterker! In beide gevallen is de dosis essentieel: te veel uitdaging en uw systeem begeeft het, te weinig uitdaging en uw capaciteit kwijnt weg.

 

U kunt uw comfortzone enkel vergroten door ze af en toe te verlaten. Een grote comfortzone zorgt ervoor dat u de uitdagingen van het leven beter aan kunt. En dit is wat zeker aan bod komt bij Natural Movement: naast fysieke uitdaging hebben we ook de blootstelling aan de elementen en af en toe confrontatie met angst.

De lange weg die toch korter is...

Naar de fitness gaan lijkt een efficiënte manier om aan de conditie te werken, en dat het is het ook: de kortste weg om uw spieren, uw hart en longen te prikkelen. Natural Movement lijkt op het eerste zicht een meanderende omweg te maken, maar zoals vaak is de kortste weg niet altijd de meest voldoening gevende, laat staan de mooiste.

 

De lange weg van Natural Movement gaat langs verschillende andere doelen: de voordelen van contact met de natuur, van contact met de mensen die mee bewegen, van spel en plezier, van verbeteren van lichamelijke intelligentie en coördinatie, van blootstelling aan de elementen, van persoonlijke uitdagingen en avontuur, van cognitief en emotioneel welzijn, van een betere immuniteit. Als u al deze doelen apart wil bereiken, met verschillende strategieën, dan is een week te kort! De lange weg blijkt uiteindelijk toch de kortste te zijn…

Inspiratie

Hoewel veel van wat we aanbieden in de Natural Movement sessies voortkomt uit eigen studie, lezen, experimenteren en jarenlang werken met mensen en beweging, zijn er voldoende inspiratiebronnen het melden waard. Wat mijn eigen ideeën waren en wat ik leerde van anderen is zelfs voor mij niet altijd even duidelijk meer. Als je op eenzelfde manier denkt, dan kom je tot vergelijkbare conclusies.

 

Ik wil de volgende inspiratiebronnen vermelden en ze expliciet bedanken voor de invloed die ze op mij hebben: Evolve Move Play (Rafe Kelley), Exuberant Animal (Frank Forencich), Fighting Monkey (Jozef Frucek), MovNat, Nutritious Movement (Katy Bowman), Ido Portal, Ancestral Movement (Simon Thakur), Méthode Naturelle (George Hebert), Freedom to Learn (Peter Gray), …

 

Wat deze mensen met elkaar verbindt is het besef dat de mens een complex systeem is, product is van evolutionaire processen, nood heeft aan complexe beweging om als mens compleet te zijn, liefst al spelend en met andere mensen. Uiteraard haal ik ook inspiratie uit mijn werk als kinesitherapeut, mijn interesse in biologie en antropologie, traditionele sport- en spelvormen, capoeira, parkour en freerunning, gevechtskunst, kinderspel (letterlijk), …

bottom of page