top of page

CURSUS 'NATURAL MOVEMENT & MUSCULOSKELETAL HEALTH'

Inspiratie uit Evolutionaire Biologie voor een Gezonde Homo Sapiens

Natuurlijk bewegen is een praktische bewegingsfilosofie, een manier van kijken naar de mens, bewegen en gezondheid. Centraal staat dat de mens een product is van natuurlijke selectieprocessen en dat deze evolutionaire kijk ons interessante inzichten kan opleveren. De cursus richt zich specifiek op kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en andere professionals die werken met mensen, beweging en gezondheid. Alles wat aan bod komt, is in de setting van de praktijk bruikbaar.

De mens, net als alle andere dieren, is geboren om fit, pijnvrij en gezond te zijn. Toch merken we als kinesitherapeut dat dit niet altijd zo is. Evolutionaire geneeskunde schept een breder kader om te verklaren waarom dit zo is. ‘Natural movement’ kan hierin een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze patiënten.

 

Maar wat is natuurlijk bewegen? En hoe kunt u het als therapeut in de praktijk toepassen bij uw patiënten? Hoe kunnen evolutionaire principes helpen bij iemand met langdurige rugpijn? Wat is de relevantie ervan voor die sporter met schouderklachten? Wat is de invloed van de omgeving op je bewegingsgedrag? Bestaat er iets als natuurlijk leren van bewegingen? Wat zijn de implicaties voor onze jeugd? Kan antropologie ons iets leren over ‘houding’? Hoe kan ‘natural movement’ de kennis en kunde die u al hebt verbreden, verdiepen en verrijken?

We proberen het antwoord op deze vragen (en nog veel meer) aan bod te laten komen in deze cursus, theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd, maar vooral erg praktijkgericht. Hoewel er ongetwijfeld veel vragen en ideeën zullen ontstaan, zorgen we ervoor dat de deelnemer naar huis gaat met concrete, originele en direct toepasbare kennis en vaardigheden.

Leerdoelen :

  • Begrijpen wat ‘natural movement’ en evolutionaire geneeskunde zijn en wat ze kunnen betekenen voor (musculoskeletale) gezondheid.

  • Uw bestaande kennis en kunde verbreden, verdiepen en verrijken met deze principes.

  • De link kunnen leggen tussen ‘natural movement’ en ideeën zoals bewegingsvariabiliteit, dynamic systems theory, lichaamsschema’s, motorische ontwikkeling, graded activity, …

  • In staat zijn om concrete behandelstrategieën op te stellen.

  • Specifieke, gerichte bewegingen/opdrachten kunnen meegeven aan de patiënt.

Verwacht u aan een opleiding met veel actieve deelname en bewegen, met spel en uitdaging en met vooral veel relevante en concrete ideeën, sommige oeroud, maar allemaal voor een moderne therapeut.

Inhoud:

Introductie – waarom is bewegen eigenlijk belangrijk?

 

Evolutionaire gezondheidsprincipes: diseases of captivity – mismatch principe (kritisch bekeken) – genen en omgeving – andere evolutionaire principes – constraints – reproductief succes – pathogenen – trade-off – defense/defect – toepassing op chronische lage rugpijn*

Wat is normaal menselijk bewegingsgedrag: doelgericht, betekenisvol en praktisch – homo sapiens is een generalist – intensiteit van beweging – belang van rust – leven op de grond – natuurlijke slaap – bewegen in een natuurlijke omgeving – environmental enrichment – biophilia en gezondheid – via negativa en superstimuli – luie/efficiënte dieren – reverse ergonomics – 3D omgeving – blote voeten – bewegingskwaliteit – goed, efficiënt en mooi bewegen – bewegingsvariabiliteit – de homunculus voeden – ideaal bewegen?

 

Wat doen we om de mismatch te compenseren: principes en tips – efficiënt compenseren – hangen* – fruit plukken* – leven op de grond* – voetzoolstimulatie* – wandelen*

Hoe leert homo sapiens bewegen: hoe leren andere dieren bewegen – speelmodus = leermodus – eigenschappen van spel – relevantie voor professionals

 

Wat gebeurt er bij pijn en/of letsel: bedreiging en respons – adaptief en maladaptief bewegingsgedrag – schuilkelder metafoor – effect op spierspanning en bewegingsvariabiliteit – link tussen bewegingsvariabiliteit en spelen – bewegingsexploratie – motivationele pedagogie – dynamische systeemtheorie en constraints-led approach – threat-modulation – kijken, reiken en rollen* – mobiliseren zonder oordelen* – reiken naar de sterren* – kleine eiland* – ministry of silly walks* – practice ball* – stick games*

 

(topics met een ‘*‘ zijn praktisch, de meestal niets zeggende termen zijn namen van bewegingsopdrachten die snel duidelijk worden tijdens de opleiding)

19453115_686176418255366_376631466395114
19441976_686176304922044_513892412114783
23674969_745172005689140_114689669617118
19390758_686176258255382_267335386965593

Organisatie:

Smart Education (B)

Natural Movement in Musculoskeletal Health 

Na deze opleiding is er, voor de geïnteresseerden, een gratis natural movement sessie, op de mooie groene locatie.

 

Scholing Randstad West (NL)

Natural Movement and Physiotherapy 

De 2-daagse opleiding in Nederland, bevat nog meer praktijk en een uitgebreide en kritische lezing over ‘Natural Running’.

Op onze blog zijn talrijke artikels gepubliceerd die de voornaamste thema's van de cursus behandelen. Regelmatig worden nieuwe blogs gepost die deze topics verder uitdiepen, net iets anders bekijken en de visie onderbouwen.

Afbeelding1.jpg
bottom of page