top of page

BLOG

Physical Therapy for Homo Sapiens. A biological view on human movement. Evolutionary health and happiness. A mixture of information, science, analyses, interpretation, opinion, reflection and more.

Kinesitherapie voor Homo Sapiens. Een biologische kijk op menselijk bewegen. Evolutionaire gezondheid en welzijn. Een mengeling van informatie, wetenschap, analyse, interpretatie, opinie, reflecties en meer.

Untitled_1_zps42b91a8b.png
bottom of page