top of page

DE SPECIALISATIES

Anker Musculoskeletale Revalidatie
Musculoskeletale Revalidatie en Manuele Therapie

De musculoskeletale kinesitherapeut behandelt allerlei problemen van het bewegingsapparaat: spieren, gewrichten, zenuwen, en dat letterlijk van kop tot teen. Naast een behandeling die op korte termijn hulp tracht te bieden, proberen we vooral het onderliggende mechanisme van de klachten te ontdekken om zo de oorzaak aan te pakken. Bewegen is de essentie van de behandeling.

Onze handen kunnen uw lichaam in beweging brengen (manuele therapie). Op lange termijn is het echter belangrijk dat u zelf iets aan uw manier van bewegen verandert. Beter bewegen, meer bewegen, gevarieerder bewegen, efficiënter bewegen, gezonder bewegen. Het is onze taak om, samen met u, uit te zoeken hoe u dit kan verwezenlijken. Bewegen is leven. Goed bewegen is goed leven.

Anker Pediatrische
Pediatrische Kinesitherapie

Bij de meeste kinderen verloopt de motorische ontwikkeling tijdens de eerste levensjaren probleemloos. Soms gebeurt het dat, omwille van verscheidene redenen, de verschillende fasen (rollen, sluipen, kruipen, zitten en stappen) vertraagd, stroef of houterig doorgemaakt worden. Begeleiding in een vroeg stadium is dan zinvol om een optimaal bewegingspatroon  te bekomen, frustraties bij het kind te vermijden en tegelijkertijd het zelfvertrouwen en het bewegingsplezier te stimuleren.

Anker KOBH
Kritische Ontwikkelingsbegeleiding Methode Hendrickx

De kernidee van de kritische ontwikkelingsbegeleiding is dat ieder individu zichzelf ontwikkelt en pas echt geholpen kan worden indien de begeleiding aansluit bij wat hij nu is, kan en weet. Wij opteren voor een begeleiding die aansluit bij het huidige niveau van het individu in plaats van het drillen van té moeilijke vaardigheden waardoor de frustrerende prestatiedruk enkel maar vergroot.

In de praktijk van de kritische ontwikkelingsbegeleiding staat het lichaam als aangrijpingspunt centraal. Via het lichaamswerk krijgen we toegang tot de achterliggende structuren die verantwoordelijk zijn voor ons denken en handelen.

Doelgroep: kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADD, ADHD), slaapstoornissen, fijn- en grofmotorische problemen, moeilijkheden met ruimtelijk inzicht.

Anker Fascia-therapie MDB
Fasciatherapie Methode Danis Bois

Fasciatherapie is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de patiënt worden lichamelijke problemen aangepakt. Indien nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden.

De opbouw van behandeling hangt af van de aandoening en van de persoon die naar de fasciatherapeut toestapt. Een behandeling fasciatherapie kan bestaan uit een manuele behandeling, een oefentherapie en introspectie.

Anker Pre- en Postnatale
Pre- en Postnatale Kinesitherapie

Bij prenatale kinesitherapie bereiden we de bevalling voor, met uitleg over het bevallingsverloop (arbeid, persen, ademhaling) en relaxatieoefeningen. Ook kunnen vrouwen met bekkeninstabiliteit en rugklachten, harde buiken en bekkenbodemklachten bij ons terecht.

Postnataal werken we op specifiek functioneel herstel, bekkenbodemre-educatie, core-stability, buikspiertraining, preventie/behandeling van incontinentie-problemen en begeleiden we het terug starten met sporten. Indien nodig is er behandeling van litteken bij keizersnede. Postnatale kinesitherapie mag zo snel mogelijk na de bevalling (indien geen sessies in het ziekenhuis), en anders vanaf ongeveer 4 weken postpartum. Breng gerust uw baby mee!

bottom of page