top of page

PSYCHOMOTORISCHE CONSULTANCY

Crèches, kinderverzorg(st)ers, onthaalmoeders en ouders willen het beste voor de kindjes die ze begeleiden. Christel verleent praktisch advies over de psychomotorische ontwikkeling, over de inrichting van de ruimte, over al-dan-niet verantwoord speelgoed, over opmerken van motorische achterstand en stimuleren van goede ontwikkeling.

Zowel thuis als in de kinderopvang is het belangrijk dat jonge kinderen in een veilige maar uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen. Tips en uitleg over het hoe en waarom van beweging, positionering, speelgoed en stimulatie zijn een meerwaarde.

Vanaf de geboorte zijn de juiste handelingen, niet noodzakelijk gebaseerd op de biologische leeftijd van het kind maar wel op zijn huidige ontwikkelingsniveau, essentieel. Kinderen beleven plezier aan hun nieuw verworven vaardigheden en willen die de hele dag door uittesten! Een uitdagende omgeving waar ze aangemoedigd worden hun grenzen te verleggen geeft hen een boost op vlak van welbevinden en zelfvertrouwen. Ze zijn in staat om langere periodes zelfstandig te spelen omdat ze hun haalbare uitdagingen zelf creëren.

Vaak verloopt deze motorische ontwikkeling spontaan, soms kunnen medische en/of omgevingsfactoren deze natuurlijke ontplooiing hinderen. Denk maar aan reflux, torticollis, afgeplatte schedel (plagiocephalie) met asymmetrieën en voorkeurshouding vanaf de eerste levensmaanden tot gevolg. Een (preventieve) vroegtijdige aanpak is dan zeker aangewezen.

In onze praktijk voor kinesitherapie

 • op voorschrift van de huisarts, specialist of pediater

 • manuele behandelingen en oefentherapie

 • ondersteuning en uitleg aan ouders, communicatie met de kinderopvang indien gewenst

 • aanleren van oefeningen voor thuis aan de ouders, grootouders, verzorgenden

In het kinderdagverblijf

 • ondersteuning van leidinggevenden en kinderverzorg(st)ers op vlak van motorische ontwikkeling van jonge kinderen

 • screening en preventie

 • advies in verband met de inrichting van het lokaal, speelgoed, hulpmiddelen (positioneringskussens, sitters, zacht en hard materiaal), kleding, blote voeten

 • informatie verstrekken aan ouders, begeleiding ter plaatse samen met hun kind

 • concrete oefeningen en richtlijnen aanbieden

 • bij intake- en wenmomenten: motorisch luik toelichten

 • babymassage-sessies organiseren tijdens opendeurdagen

 • frequentie en duur van de bezoeken op individuele aanvraag

Christel Dehertogh heeft een jarenlange ervaring in het ondersteunen van kinderdagverblijven. U kunt haar telefonisch bereiken op 016 40 14 22 of via de contactpagina van onze website

bottom of page