top of page
Anker CV Christel

CHRISTEL DEHERTOGH

Personalia

 • Geboren in Leuven op 17/07/1979

 • Rizivnummer: 5-32861-57-512 (gedeconventionneerd)

 • Ondernemingsnummer: 0815.780.589

 • Blandenstraat 240, 3053 Haasrode

 • 016 40 14 22

 • www.movementislife.be

 • adres maatschappelijke zetel: Blandenstraat 240, 3053 Haasrode

 • rechtsvorm: eenmanszaak

 • beroepsverzekering: Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

 • bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie, Phillipssite 3B, 3001 Heverlee

Diploma's en getuigschriften

 • Licentiaat in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie (cum laude)

 • G.G.S. Motorische Revalidatie en Kinesitherapie – Manuele Therapie (cum laude)

 • Visum diploma Kinesitherapie (2008/80242)

 • Erkenning Bijzondere Beroepsbekwaamheid Pediatrische Kinesitherapie

 • Diploma Kritische Ontwikkelingsbegeleidstrer 2001-2004 (VKOH) 

 • Certificaat Fasciatherapie eerste cyclus 2004-2006 (ECF)

 • Certificaat Fasciatherapie tweede cyclus 2006-2008 (ECF)

Bijscholingen

 • Bijscholingen en verdieping Kritische Ontwikkelingsbegeleiding 2004

 • Bijscholingen en verdieping Kritische Ontwikkelingsbegeleiding 2005

 • Postgraduaat behandeling van baby's en kinderen (ECF)

 • Bijscholingen en verdieping Kritische Ontwikkelingsbegeleiding 2006

 • Seminarie somato-psychopedagogie 2006 (ECF)

 • Van voelend en actief zwanger zijn naar bewust en actief bevallen en moeder zijn (Van De Putte)

 • Babymassage (Van De Putte)

 • Leerproblemen: Dyscalculie (VKOH)

 • Leerproblemen: ADHD (VKOH)

 • Postgraduaat begeleiding van groepen (ECF)

 • Leerproblemen: Autisme (VKOH)

 • Leerproblemen: Lateralisatie (VKOH)

 • Leerproblemen: Dyslexie (VKOH)

 • Van primaire naar secundaire coördinatiecomplexen (VKOH)

 • Schrijven en handschrift: een praktognostische analyse (VKOH)

 • Bijscholingen en verdieping Kritische Ontwikkelingsbegeleiding 2009

 • Kritische interpretatie van lichaamstaal (VKOH)

 • Stress, levensstijl en welvaartsziekten (Van Houdenhove)

 • Postgraduaat pulsologie (ECF)

 • De matrix van het woordbeeld (VKOH)

 • Congress fasciatherapie body awareness (ECF)

 • Baby's en Kritische Ontwikkelingsbegeleiding (VKOH)

 • Fasciatherapie bij zwangerschap (ECF)

 • Postnatale fasciatherapie (ECF)

 • Hyperventilatie ontkracht (Lenaerts)

 • Bekkenbodemreëducatie postnataal (Sterckx & de Moffarts)

 • Sensori-motorische rugschool (ECF)

 • Revalidatie bij borstkankerpatiënten (ECF)

 • Ademhalingsproblemen en hyperventiliatie (ECF)

 • Stressmanagement in de kinesitherapeutische praktijk (Nijs & Willaert)

 • Pelvic floor workout for kids (Van Veldhoven)

 • meerdere voordrachten, symposia en congressen 

bottom of page