top of page
  • Foto van schrijverPieter Derycke

Slimme mensen wandelen.

Of hoe wandelen je mentale toestand, je congitieve capaciteit en je creativiteit verbetert.


(Muziek voor deze blog: Mereba met 'Kinfolk')


Ik zou deze blog willen openen met enkele quotes:


“Solvitur ambulando”

Latijns gezegde: “Het wordt opgelost door wandelen.”

“Me thinks that the moment my legs begin to move, my thoughts begin to flow.”

Henry David Thoreau: “Ik denk dat van het moment dat mijn benen beginnen te bewegen, mijn gedachten beginnen te stromen.”

Wanneer een reiziger vroeg aan de bediende van Wordsworth om de werkkamer van zijn baas te mogen zijn, antwoordde ze: “Here is his library, but his study is out of doors."

“All truly great thoughts are conceived while walking.”

Friedrich Nietzsche: “Alle waarlijk grote ideeën zijn ontstaan al wandelen.”


“If you seek creative ideas go walking.”

Raymond I. Myers: “Als je creatieve ideeën zoekt, ga dan wandelen.”


“If I could not walk far and fast, I think I should just explode and perish.”

Charles Dickens: “Als ik niet ver en snel zou kunnen wandelen, zou ik, denk ik, gewoon ontploffen en vergaan.”

“I would walk along the quais when I had finished work or when I was trying to think something out.”

Ernest Hemingway: “Ik wandelde langs de dokken als ik klaar was met werken, of als ik probeerde na te denken.”

“Walking is also an ambulation of mind.”

Gretel Ehrlich: “Wandelen is ook beweging voor de geest.”

“Thoughts come clearly while one walks”.

Thomas Mann: “Gedachten komen makkelijk terwijl je wandelt.”

“Above all, do not lose your desire to walk: every day I walk myself into a state of well-being and walk away from every illness. I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it…”

Soren Kierkegaard, letter to Jette (1847): “Vooral, verlies je verlangen om de wandelen niet: elke dag wandel ik mezelf naar een toestand van welzijn en wandel ik weg van elke ziekte. Ik wandelde mezelf naar mijn beste ideeën en ik ken geen gedachte zo drukkend waarvan ik niet kan wegwandelen…”


Ook Bertrand Russel, de bekende wiskundige en filosoof had een goede wandel-gewoonte: “Elke ochtend ging [hij] een uur in zijn eentje wandelen, terwijl hij goed nadacht over wat hij die dag op papier zou gaan zetten. Na terugkeer zat hij de rest van de ochtend te schrijven, rustig, gemakkelijk en zonder ook meer één correctie.”


En als laatste, maar zeker niet de minste, iemand die spreekt over de wandelgewoontes van Charles Darwin:


“Soon after settling at Downe, Darwin constructed a sand-covered path, known as the sandwalk, that still winds through the shady woods and then returns toward the house along a sunny, hedge-lined field. He strolled it daily, referring to it as “my thinking path.” Often he would stack a few stones at the path’s entrance, and knock one away with his walking stick on completing each circuit. He could anticipate a “three-flint problem,” just as Sherlock Holmes had “three-pipe problems,” and then head home when all the stones were gone.”

Ik wou deze blog starten met enkele openingscitaten om dan verder te schrijven over de moderne wetenschappelijke bevindingen. Maar ik denk dat er niets meer te zeggen valt. I rest my case...


Hippocrates had gelijk: "Wandelen is het beste medicijn."


Slimme mensen wandelen!


Groet,

Pieter


(Deze blog verscheen oorspronkelijk in het Engels op onze site op 19/9/2013, namelijk hier)


Comments


bottom of page